Mgr. Hana Zejdová

Mgr. Hana Zejdová

Terapie dospělých a dospívající

  • 2017 – doposud – Psychoterapeutický výcvik INSTEP (Integrativní Gestalt) , akreditace ČSL JEP u MZ ČR, ČAP, EAIP, supervizoři: PhDr. Zuzana Vondřichová, PhD., Mgr. Milan Stiburek
  • 2022 – Atestace z klinické psychologie
  • 2021 – doposud – Předatestační příprava v oboru psychoterapie
  • Kurz vývojové psychopatologie 
  • Komplexní přístup v psychiatrické rehabilitaci – Model CARe
    Kompletní krizová intervence (152 hodin)
  • Kurz Psycholog ve zdravotnictví 
  • 2013 – University of South Wales, GB – Psychology
  • 2009 – 2015 – Univerzita Karlova, FF – jednooborová psychologie

Pracuji jako psycholožka a nabízím individuální terapii dospělým a dospívajícím (13+).

S čím Vám mohu pomoci

V terapii převážně pracuji s lidmi, které trápí úzkosti, stres, přetížení, deprese, psychosomatické obtíže, nebo kteří se nachází v krizových životních momentech doprovázených změnami.

Jak pracuji a jak přemýšlím o terapii

V terapeutické práci vycházím převážně z Gestalt terapie. Mým přesvědčením je, že lidé v sobě mají potenciál k dobrému růstu a této osobní změny mohou dosáhnout, žijí-li více v přítomnosti a uvědomují-li si lépe sebe sama, své potřeby a zdroje. Terapie jim v tomto uvědomění může být nápomocná. Teprve tehdy mohou ve svém životě činit svobodnější a vědomější rozhodnutí a současně brát za sebe a své volby zodpovědnost. Věřím, že jim to umožní cítit se více sami sebou a spokojeněji v životě, který žijí.

Kontakt pro objednání

Email: hana@psychoterapiekarlin.cz

Tel: +420 732 515 251 (zanechte SMS, jakmile to bude možné, ozvu se Vám)

Podmínky

S klienty hovořím o vzájemných očekáváních od terapie na úvodním setkání. Poté máme další dvě sezení, abychom si ověřili, jestli spolu chceme v terapii dále pokračovat, a jestli pro klienta může být naše spolupráce ku prospěchu a pomoci mu ulevit od obtíží.

Dále terapie probíhá ve frekvenci jedno sezení za 1-2týdny, dle vzájemné dohody a s ohledem na obtíže, se kterými klient přichází.

Cena za setkání je 1000kč za 50 minut.