Fotografie Anety Peřichové

Mgr. Aneta Peřichová

Psychoterapie dětí

  • 2016 – Mgr. jednooborová psychologie FF UK
  • 2016 – 2022 – Gestalt terapeut, systematický výcvik v gestalt psychoterapii institut Dialog
  • 2020 – dosud – soukromá ambulance klinického psychologa
  • 2020 – dosud – psycholožka ve zdravotnictví klinika pediatrie VFN
  • 2019 – 2020 – psycholožka ve zdravotnictví DPS Ondřejov (odd. psychóz)
  • 2017 – 2019 – psycholožka ve zdravotnictví PN Horní Beřkovice (odd. závislostí a psychoterapie)
  • 2016 – 2017 – školní psycholožka ZŠ Česká Třebová
  • 2017 – dosud – předatestační příprava v klinické psychologii

Aktuálně již nepřijímám nové klienty.

Jsem dětský psycholog a nabízím psychoterapii dětem a dospívajícím, rodičům poskytuji poradenství ve formě edukace.

Pomoci mohu se vztahovými problémy (v rodině, mezi vrstevníky), školními obtížemi, těžkou životní situací (rozvod rodičů, úmrtí blízkého), psychosomatickými obtížemi (bolesti břicha, hlavy…), výchovnými otázkami, vývojovými tématy (separační úzkost, puberta), emoční nestabilitou, neklidem a zlobením, obtížemi s adaptací nebo prožitím velkého stresu, traumatické události aj.

Psychoterapie dětí

Využívám metodu terapie hrou, což je pro děti přirozený způsob komunikace podobně jako pro dospělé rozhovor. Pomocí hraček, předmětů, vlastních výrobků může dítě vyjadřovat i to, co nedokáže říci slovy. K dispozici je terapeutické pískoviště, kresebné pomůcky, modelína, plyšové hračky, figurky, přírodní materiály apod. U dospívajících je pak nástrojem spolupráce terapeutický dialog podobně jako u dospělých.

Gestalt psychoterapie

Jsem vzdělána v gestalt psychoterapii, což je jeden z předních směrů současné dynamické psychoterapie. Tento přístup vychází z holistického pohledu na člověka a na jeho vztah s prostředím. Základem mé práce je terapeutický vztah, chápaný jako dialogické setkání terapeuta a klienta, který je prostředkem k obnovení zdravého růstu a vztahu klienta s okolím. Principem je uvědomování si, jak zacházíme se svými potřebami a jak to ovlivňuje náš kontakt s okolím. Uvědomování vede ke svobodnějšímu způsobu bytí a plnějšímu prožívání přítomnosti.

Podmínky spolupráce

U dětí je první setkání vždy za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů, tak abychom se domluvili na možnostech spolupráce. Někdy doporučuji spolupráci s dalšími odborníky (logoped, neurolog, psychiatr). Další setkání již probíhají dle individuálně nastavené domluvy. Nejvhodnější frekvence setkání je 1x týdně nebo 1x 14 dní. U dospívajících (nad 15 let) již není nutná fyzická účast rodiče, pokud to nevzejde jako potřeba. Nutný je však písemný souhlas zákonného zástupce s docházením k psychologovi.

Cena za setkání je 1000 Kč/ 50 minut.

Kontakt: aneta@psychoterapiekarlin.cz